Teoria Ograniczeń o zarządzaniu najsłabszym ogniwem

10 lip 2023

łańcuch
łańcuch
łańcuch

Co ma wspólnego łańcuch i firma?


Fundamentalna zasada TOC - Łańcuch jest tak silny jak jego najsłabsze ogniowo


Łańcuch jest tak silny jak jego najsłabsze ogniowo – to jedna z fundamentalnych zasad Teorii Ograniczeń - metodyki ciągłego doskonalenia, którą wykorzystuję w projektach poprawy efektywności firm. Gdy przyłożysz siłę do łańcucha i będziesz ją zwiększał to łańcuch w końcu zerwie się. Czy łańcuch zerwie się w dowolnym miejscu? Oczywiście że nie. Łańcuch zerwie się i ulegnie awarii w najsłabszym ogniwie

Ile ogniw łańcucha ulegnie uszkodzeniu? Jedno - tylko jedno ogniwo ulegnie awarii. Łańcuch zerwie się tylko w jednym punkcie, w tym najsłabszym punkcie. To najsłabsze ogniwo możemy nazwać ograniczeniem, które uniemożliwia przenoszenie większej siły. Z firmami jest podobnie jak z łańcuchem, tylko zamiast ogniw mamy procesy, które są powiązane ze sobą analogicznie jak ogniwa łańcucha. Jako proces mam na myśli cały proces realizacji zamówienia klienta.

Zamówienia klientów „przechodzą” przez prawie wszystkie działy firmy i przez wiele procesów, które razem tworzą proces realizacji zamówienia klienta. Na końcu tego procesu jest zapłata (faktura), którą dokonuje klient. Firma więc zarabia z obsługi klientów.


W firmie zawsze jest jakieś najsłabsze ogniwo


Gdy spojrzymy na firmę i jej proces realizacji zamówienia klienta, to okazuje się, że zawsze w firmie jest „jakieś najsłabsze ogniwo”. Tym najsłabszym ogniwem jest jakiś obszar, element firmy, sposób działania, który limituje ilość zamówień, które firma jest w stanie zrealizować w danym okresie. Łańcuch zerwie się w najsłabszym punkcie, natomiast w firmie ten najsłabszy punkt będzie limitował ilość zamówień. W konsekwencji najsłabsze ogniwo firmy limituje ilość zamówień, a tym samym to ile firma zarabia pieniędzy. Dalszym skutkiem jest to, iż najsłabsze ogniwo firmy determinuje przyszłe wyniki i zysk firmy.

Aby zwiększyć wytrzymałość łańcucha nie będziemy zwiększać wytrzymałość dowolnego ogniwa tylko wzmocnimy to najsłabsze ogniwo. Ktoś może powiedzieć, że pojawi się kolejne najsłabsze ogniwo. Tak to prawda. Najsłabsze ogniwo będzie się przemieszać. Z każdym kolejnym wzmocnieniem najsłabszego ogniowa nasz łańcuch może przenieść większą siłę. W ten sposób działa proces ciągłego doskonalenia zgodny z podejściem Teorii Ograniczeń (5 kroków POOGI), który wykorzystuję w projektach. Nie wzmacniam ogniw łańcucha, tylko te procesy lub obszary w procesie realizacji zamówień klienta, które nie pozawalają zrealizować więcej zamówień z tymi samymi zasobami.

Innymi słowy:

  1. W pierwszym kroku współpracy z klientem identyfikuję „najsłabszy” obszar firmy, który determinuje wyniki firmy.

  2. W drugim kroku szukam co przyczynia się do niskiej efektywności najsłabszego obszaru.

  3. Potem wspólnie z pracownikami firmy wdrażamy rozwiązania, które usprawnią funkcjonowanie ograniczenia. Każde usprawnienie „najsłabszego” obszaru - ograniczenia, przekłada się na wyniki twojej firmy. 

Skąd wiem, że wyniki firmy się poprawiają? Bo je mierzymy i monitorujemy i omawiamy regularnie na spotkaniach wynikowych. Cyklicznie identyfikujemy kolejne ograniczenia, które hamują rozwój twojej firmy i realizację celów.

W ten sposób zarządzamy ograniczeniami w firmie, czyli prowadzimy ciągły proces doskonalenia firmy poprzez identyfikację i przełamywanie najsłabszych obszarów - ograniczeń. Rezultatem takiego działania jest poprawa efektywności twojej firmy i poprawa wyników.