Czym jest ograniczenie w firmie

17 lip 2023

Dzisiaj chciałbym poruszyć temat, który jest niezwykle istotny z punktu widzenia poprawy wyników firmy. Chodzi mi o pojęcie "ograniczenie" - czym jest ograniczenie w firmie i dlaczego tak ważne jest, aby wiedzieć gdzie ono jest.

Z artykułu dowiesz się:

  1. Czym jest ograniczenie w firmie

  2. Dlaczego ograniczenie firmy determinuje jej rezultaty

Czym jest ograniczenie w firmie?

Ilustracją działania ograniczenia w firmie, może być zwężenie drogi na autostradzie, ze względu na roboty drogowe i zmniejszanie prędkości poruszania się w tym odcinku drogi. Zwężenie drogi do jednego pasa, oraz mniejsza prędkość jazdy powodują, że jedziesz autem wolniej niż mógłbyś jechać. Powyższe skutkuje tym, że przez punkt zwężenia przejedzie ograniczona liczba aut. Oprócz tego, przed zwężeniem gromadzi się wiele aut, które oczekują na przejazd. Wszystko to sprawia, że, czas jazdy wydłuża się, mniej aut może przejechać przez zwężenie drogi i tym samym efektywność obniża się.

W firmach są podobne zjawiska do tych, które występują na autostradzie. Zwężenie drogi staje się takim najsłabszym ogniwem. W firmach zwężeniem drogi jest najsłabiej działający proces lub obszar firmy, który będzie limitował ilość zamówień, które firma jest wstanie zrealizować.

Poniższy rysunek pokazuje prosty system produkcyjny, który składa się sześciu etapów produkcyjnych. Surowce wchodzą do procesu przy zasobie A, a następnie są kolejno przetwarzane, aż do zasobu F, gdzie produkt jest gotowy do sprzedaży. Liczba wewnątrz symbolu każdej operacji to średnia wydajność każdego z zasobu, wyrażona w częściach na zmianę (1 zm. = 8h).

Gdy spojrzymy na pokazany system produkcyjny, ograniczeniem jest proces C, który w ciągu zmiany wyprodukuje tylko 90 sztuk części i ani jednej sztuki więcej - rysunek 1. W tym przypadku mówimy, że ograniczeniem są niewystarczające moce produkcyjne procesu C. Taka sytuacja występuje często w firmach produkcyjnych, gdzie niewystarczające zdolności produkcyjne - np. moce jakiejś maszyny limitują ilość sztuk produktów, które firma jest wstanie zrealizować. Firma mogłaby sprzedać więcej produktów, może pozyskać większą ilość zamówień, lecz nie jest wstanie sprostać popytowi, ze względu na ograniczone moce produkcyjne.

Proces C będzie limitował, ile produktów jest wstanie dostarczyć firma lub ile zleceń produkcyjnych firma jest w stanie zrealizować. Tym samym proces C będzie limitował to, ile firma jest wstanie zarobić pieniędzy.

Dlaczego ograniczenie firmy determinuje jej rezultaty

UWAGA: Ograniczanie nakłada górny limit na kasę, którą firma może pozyskać. Ograniczenie determinuje wyniki firmy i jej zysk.

Innym ograniczeniem może być ograniczona dostępność określonych surowców lub ich brak. Firma mogłaby zrealizować więcej zleceń produkcyjnych, lecz ze względu na mniejszą dostępność surowców nie jest w stanie zrealizować wszystkich zamówień.

Ograniczeniem może być brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników do pracy. Firma mogłaby zrealizować więcej zleceń produkcyjnych, lecz ze względu brak rąk do pracy nie jest w stanie ich zrealizować.

  Ograniczenie może być w rynku, ponieważ Dział Handlowy nie jest w stanie pozyskać wystarczającej liczby zamówień. Ograniczeniem w firmie mogą być polityki firmy - pisane i niepisane zasady pracy w firmie, niewłaściwe wskaźniki, w tym kultura organizacyjna firmy oraz jej sposób zarządzania.

Wniosek:

Ograniczeniem jest jakikolwiek element, czynnik lub problem, który stoi na przeszkodzie, aby firma zarabiała więcej pieniędzy. Ograniczeniem jest wszystko to, co hamuje, blokuje lub spowalnia rozwój firmy, realizację celu działania firmy, jej osiągnięcia oraz wynik firmy.