Czym jest Teoria Ograniczeń (TOC) – Zarządzanie Ograniczeniami

24 lip 2023

Teoria Ograniczeń (TOC) - Zarządzanie ograniczeniami

W poprzednim wpisie na blogu pisałem czym jest ograniczenie w firmie.
Z tego wpisu na blogu dowiesz się:

  1. Czym jest Teoria Ograniczeń

  2. Czy w każdej firmie jest ograniczenie?


Czym jest Teoria Ograniczeń (TOC) - Zarządzanie ograniczeniami?

Teoria Ograniczeń jest metodyką ciągłego doskonalenia firmy. Niektórzy mówią, że Teoria Ograniczeń jest sposobem lub metodą zarządzania firmą, opracowana przez Eliyahu M. Goldratta, która koncertuje się na identyfikacji i przełamywaniu ograniczeń w firmie, które wpływają na wydajność firmy, a tym samym na jej wyniki.

Za twórcę koncepcji zarządzania ograniczeniami powszechnie uważany jest dr. Eliyahu Goldratt, który był izraelskim fizykiem i zastosował metody nauk ścisłych - fizyki do rozwiązywania problemów trapiących firmy biznesowe. Koncepcja, którą w latach 70 XX wieku stworzył Goldratt i nazywał Teorią Ograniczeń (Theory of Constraints, TOC) i została opisana w światowym bestsellerze „The Goal (Cel 1: Doskonałość w produkcji)

Czy w każdej firmie jest ograniczenie?

Jedna z fundamentalnych zasad Teorii Ograniczeń mówi, że w każdej firmie jest jakieś ograniczenie, które wpływa na wyniki i zysk firmy. Ograniczenia w firmie są i to jest fakt, ponieważ gdyby ich nie było zysk dowolnej firmy dążyłby do nieskończoności. Tak nie dzieje się, ponieważ zawsze w firmie jest jakiś czynnik, który limituje wielkość zysku firmy. Na autostradzie, gdy odblokujemy zwężenie drogi, więcej aut może przejechać przez dany punkt. W firmie produkcyjnej natomiast gdy usprawnimy pracę najsłabszego ogniwa, więcej zleceń zostanie zrealizowanych, a to pozwoli nam wygenerować większy przerób.  Wniosek jest taki, że działania usprawniające powinny skupić się na ograniczeniu, ponieważ przełamanie ograniczenia spowoduje znaczącą poprawę wyników.

Teoria Ograniczeń pokazuje, jak identyfikować ograniczenia w firmie i je przełamywać oraz jak nimi zarządzać, aby osiągać przełomowe rezultaty. Teoria Ograniczeń jest metodyką ciągłego doskonalenia, którą można stosować niezależnie od branży i specyfiki przedsiębiorstwa.

Proces ciągłego doskonalenia firmy według Teorii Ograniczeń, składa się z pięciu kroków zwanych potocznie procesem POOGI [z ang. Process of On-Going Improvement] i nigdy nie powinien się kończyć.

5 kroków Ciągłego doskonalenia według TOC zostanie opisane w kolejnym wpisie na blogu.