Jakie usługi dostarczam i w czym pomagam?

Jakie usługi dostarczam
i w czym pomagam?

usługi doradcze
usługi doradcze
usługi doradcze

Usługi doradcze

W ramach współpracy projektowej w określonym czasie, pomagam usunąć problemy takie jak:

 • Firma nie osiąga zysku

 • Sprzedaż w firmie nie rośnie w optymalny sposób

 • Koszty firmy są zbyt wysokie

 • Niska efektywność produkcji, maszyn i procesów

 • Cele firmy nie są realizowane

 • Nie wyrabiamy się z realizacją zleceń produkcyjnych

 • Klienci uskarżają się na jakość produktów lub usługi

 • Zamówienia klientów realizowane są z opóźnieniem

 • Prowadzenie firmy pochłania dużo czasu

 • Brakuje środków finansowych na inwestycje i nowe technologie

Jeżeli dostrzegasz w swojej firmie którykolwiek z powyższych problemów to pozwól mi zająć się tym. Nie zwlekaj, zadzwoń.

Rozwiążemy problemy razem, a korzyści trafią na konto twojej firmy.

Zewnętrzny Ekspert
Ciągłego Doskonalenia ZECD

To usługa polegająca na udostępnieniu osoby, która bezpośrednio pracuje dla Twojej firmy.

Osoba ta odciąża Twój zespół i wspiera proces rozwiązywania problemów w wymiarze godzinowym adekwatnym do bieżących potrzeb.

ZECD pomoże zwiększyć efektywność firmy i poprawić realizację celów w ramach abonamentowej współpracy na godziny.

Model współpracy stałej przez jakiś okres czasu.

ZECD

Zewnętrzny Ekspert Ciągłego Doskonalenia ZECD
Co to za usługa?
Jakim firmom pomaga?

Jakie problemy rozwiązauje ZECD?

- W małej i średniej firmie nie ma wystarczających zasobów i kompetencji do rozwiązywania problemów. W takich firmach rzadko zatrudnia się specjalistę ds. ciągłego doskonalenia, więc wiele problemów nie jest rozwiązywanych na bieżąco, co utrudnia zarabianie pieniędzy i spowalnia rozwój firmy. - Właściciel i kluczowe osoby w małych i średnich firmach nie mają wystarczająco dużo czasu na doskonalenie firmy, ponieważ poświęcają ten czas sprawom bieżącym

Czym się zajmuje ZECD?

- Pomaga zarządzać procesem ciągłego doskonalenia w Twojej firmie - Przyspiesza rozwój Twojej firmy, poprzez rozwiązywanie problemów na bieżąco - Eliminuje potencjalne przyszłe błędy, które mógłbyś zrobić nie korzystając z tej usługi - Wspiera i udziela pomocy kadrze menadżerskiej w realizacji celów biznesowych. Rekomenduje kierunki zmian oraz inwestycji zwiększających efektywność całej firmy - Dostarcza wiedzę, doświadczenie i najlepsze praktyki ciągłego doskonalenia firmy, procesów oraz rozwoju pracowników.

Jakie firmy mogą zatrudnić ZECD?

- Firmy, które dynamicznie rosną i potrzebują profesjonalnej pomocy w zarządzaniu procesem ciągłego doskonalenia i rozwiązywaniu problemów. - Małe i średnie firmy, które nie posiadają wystarczających zasobów finansowych, by zatrudnić inżyniera procesu lub specjalistę lean management na pełen etat. - Firmy, które chcą poprawić swoje wyniki, zmniejszyć koszty i zwiększyć efektywność działania. - Firmy w sytuacji braku realizacji celów i niskiej efektywności procesów, które potrzebują odwrócenia negatywnego trendu.

Jak działa usługa ZECD?

1. Wstępna rozmowa Skontaktuj się ze mną poprzez formularz kontaktowy lub zadzwoń. Porozmawiamy o Twoich celach i problemach. Zweryfikuję czy mogę pomóc. 2. Rozpoznanie problemów i bolączek w firmie. Przygotowanie planu Spotkamy się w twojej firmie. Następnie dokonam diagnozy aktualnej sytuacji firmy. Rozpoznam bolączki i problemy firmy. Zidentyfikuję ograniczenia i obszary wymagające usprawnienia, a następnie przygotuję plan działania i uzgodnimy sposób współpracy. 3. Współpraca W ramach współpracy Zewnętrzny Ekspert Ciągłego Doskonalenia pomoże Twojej firmie zwiększać jej efektywność. ZECD przeprowadzi Twój zespół przez zmiany prowadzące do ustalonych celów i poprawy efektywności firmy poprzez regularne spotkania projektowe lub działania online w ramach uzgodnionego budżetu godzin.

TOC
TOC
TOC

Wprowadzenie metodyki
Zarządzania Ograniczeniami TOC w Twojej firmie

Celem tej usługi jest poprawa wyników Twojej firmy poprzez wykorzystanie w bieżących działaniach podejścia Zarządzania Ograniczeniami TOC (Theory of Constraints). 

Każda firma ma przynajmniej jedno ograniczenie. Ograniczenie w firmie:

 • hamuje, blokuje lub spowalnia rozwój firmy

 • utrudnia realizację celu działania firmy

 • utrudnia lub uniemożliwia osiągnięcie zysk firmy

Usługa wprowadzenia metodyki Zarządzania Ograniczeniami TOC pomoże Twojej firmie zidentyfikować kluczowe ograniczenia hamujące rozwój twojej firmy i jej wyniki. W ramach usługi przeszkolę pracowników z metodyki TOC i pomogę wdrożyć strategie TOC w bieżące działania operacyjne.

Efektem tej usługi jest:

 • Poprawa wyników firmy

 • Zwiększona efektywność produkcji i procesów

 • Wdrożony proces ciągłego doskonalenia według Teorii Ograniczeń (TOC)

 • Przeszkolony zespół kluczowych osób firmy z koncepcji zarządzania ograniczeniami TOC (Teoria Ograniczeń)

 • Zidentyfikowany obszar ograniczenia firmy oraz kluczowych procesów (maszyn) mających największy wpływ na wyniki firmy

 • Wdrożenie rachunkowości przerobowej i systemu raportowania w oparciu o przerób

Na wprowadzenie TOC przeważnie decydują się:

 • firmy które mają różnego typu problemy, które uwidaczniają się w organizacji poprzez pogorszenie się wyników firmy i spadek efektywności. Przyczyny problemów mogą być różne. Jednym z rozwiązań jest wprowadzeniu metodyki TOC, która w krótkim czasie, bez kosztownych inwestycji pozwala poprawić wyniki firmy zajmując się tylko tym, co ogranicza rozwój firmy. 

 • firmy, które są w dobrej lub bardzo dobrej kondycji, które chcą się rozwijać sposób myślenia i działania i pozostać liderami w swojej branży. 

Myślisz o wdrożeniu koncepcji TOC w firmie? W Polsce niewiele firmy działa i wykorzystuje koncepcję TOC w tworzeniu przewagi konkurencyjnej. Raczej stosują podejście i budowanie kultury Lean Management.  Wykorzystaj efekty synergii i trwale zwiększ efektywność firmy wykorzystując podejście TOC. 

Skontaktuj się ze mną i dowiedz się więcej o możliwości wprowadzenie TOC w Twojej firmie.

Szkolenia i warsztaty z Teorii Ograniczeń TOC

Regularnie organizuję szkolenia i warsztaty z Teorii Ograniczeń, dostosowane do potrzeb klientów. Skontaktuj się ze mną, jeśli jesteś zainteresowany organizacją sesji TOC dla swojego zespołu. Treść programu, konspekt, czas trwania, uczestnicy i sposób realizacji dostosuję do specyfiki i wymagań Twojej firmy. 

Często firmy zaczynają swoją przygodę TOC od 45 minutowego szkolenia. Jest to spotkania ze mną w formie online lub w firmie na którym wyjaśniam czym jest Teoria Ograniczeń i jak działa, czym jest przerób i jak działa mechanizm zysku zgodny z TOC